Polska Ekstraklasa - 2019/2020

Niemcy Bundesliga - 29. kolejka

Niemcy 2. Bundesliga - 28. kolejka

Polska 1. liga - 23. kolejka

  • 02.06 16:00
  • 02.06 18:00
  • 02.06 18:10
  • 02.06 20:00
  • 02.06 20:40
  • 03.06 18:10
  • 03.06 20:40
  • 04.06 18:10
  • 04.06 20:40